Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Dansk Svømmebadsteknisk Forening

Dansk Svømmebadsteknisk Forening har benyttet sig af vores service siden 2006.

Karin har rollen som sekretariatschef i Dansk Svømmebadsteknisk Forening og bistår i den egenskab bestyrelsen med udvikling af foreningens aktiviteter samt tilrettelæggelse af det politiske arbejde, som en brancheforening har som opgave.

Derudover varetager Dit Sekretariat den daglige drift af foreningen. Dette arbejde involverer bl.a. opgaver inden for kategorierne medlemsservice, eventplanlægning, kommunikation & markedsføring, økonomi og bestyrelsesbetjening & udvikling.

Medlemsservice
     -
Vi håndterer henvendelser fra medlemmer og andre interessenter

Event- og kursusplanlægning
     -
Vi tilrettelægger foreningens medlemsaktiviteter: temadage, ERFA-møder, studieture og ikke mindst årsmødet 
     -
Vi koordinerer, planlægger, markedsfører, administrerer og evaluerer kurser for ansatte i danske svømmebade

Kommunikation & markedsføring
    
-
Vi står for foreningens kommunikation - både internt og eksternt
     -
Vi koordinerer og redigerer foreningens medlemsblad, Svømmebadet
     - Vi udsender nyhedsmails til foreningens medlemmer og andre interessenter
     -
Vi vedligeholder og opdaterer foreningens sider på Facebook og LinkedIn med artikler og videoproduktion
     -
Vi vedligeholder og modererer foreningens online community, AquaShare.nu

Økonomi
     -
Vi står for foreningens bogholderi og økonomistyring i samarbejde med foreningens kasserer

Bestyrelsesbetjening & udvikling
     -
Vi servicerer og supporterer bestyrelsen
     -
Vi bidrager til foreningens omfattende projektvirksomhed som tovholdere og koordinatorer på de mange, tekniske og driftsorienterede projekter