Der er ofte tvivl om, hvad bestyrelsens egentligt kan drages til ansvar for – mange tror desværre, at når man sidder i bestyrelsen i en forening, kan man ikke retsforfølges eller dømmes til at hæfte personligt for fejlagtige, økonomiske dispositioner.