UNF

UNF

NATURVIDENSKAB FOR ALLE

Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF) har til formål at udbrede interessen for naturvidenskab, særligt blandt unge. Foreningen arbejder for at alle unge kan få mulighed for at dykke dybere ned i naturvidenskaberne, men også for at skabe et socialt rum, hvor unge med en naturvidenskabelig interesse kan mødes. Skolekarakterer og -niveau er ikke vigtigt i UNF - det er nysgerrigheden og lysten til at lære, der tæller.


Foreningens kerne udgøres af de op imod 450 frivillige, som står for alt - lige fra planlægning af de lokale foredrag og sommerens UNF ScienceCamps til den daglige drift og økonomi og sågar også hjemmesideopsætning. De fleste er enten gymnasieelever eller universitetsstuderende på naturvidenskabelige linjer, og det er simpelthen imponerende så meget en begejstret gruppe studerende kan opnå ved at arbejde seriøst og med en meget professionel tilgang til opgaverne.

UNF har en skarp profil, som mange meget større foreninger kun kan misunde dem.

Dit Sekretariat står for alt fundraising for UNF Danmark. Hvert eneste år søger vi om midler fra fonde og private virksomheder, så UNF kan afholde deres berømte ScienceCamps og samtidig holde foreningens drift kørende.

Udover det store arbejde med fundraising har vi også udarbejdet en komplet kommunikationsstrategi, så UNF nemmere og bedre bliver i stand til at fortælle omverdenen om deres arbejde.

UNF har 6 lokalafdelinger, der alle kører selvstændigt og uafhængigt af UNF Danmark.

UNF København arrangerer et væld af spændende foredrag, og bidrager dermed i meget høj grad til at udbrede kendskabet og begejstringen for de naturvidenskabelige fag.

UNF København har, som UNF Danmark, en god og sammentømret gruppe frivillige, der brænder for at lave fede arrangementer og sjove foredrag. Til gengæld brænder de ikke så meget for bogføring og økonomistyring, så den har de overladt til Dit Sekretariat, der med gode, digitale løsninger holder styr på foreningens bilag og administrative processer.